Home | Cases | Wie zijn wij | Contact
Schaduw.

Kuipers Consultancy
De koppeling tussen ICT, personeel en uw business.

Welkom op de website van Kuipers Consultancy, de onmisbare schakel tussen ICT en uw business. Kuipers Consultancy adviseert organisaties hoe zij automatisering – in de breedste zin van het woord – zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat hierbij de techniek niet de enige succesfactor is. Immers, de menselijke factor bepaalt grotendeels de efficiëntie van de toegepaste middelen!

Kuipers Consultancy. Dan werkt het wel.

Pakketimplementatie en projectmanagement.
Met oog voor mens én resultaat.

Kuipers Consultancy ondersteunt u op een pragmatische en initiatiefrijke wijze bij het implementeren van nieuwe ICT-toepassingen. Samen met mensen uit de praktijk implementeren wij de door uw aangeschafte programmatuur volgens uw wensen binnen uw organisatie. Kuipers Consultancy heeft hierbij de rol van projectleider en implementatieadviseur.

Praktisch, doelgericht en persoonlijk

Centraal in de implementatie staat optimale betrokkenheid van de eindgebruikers. Wij gaan graag de uitdaging aan om mensen te motiveren en enthousiast te maken om gestelde doelen gezamenlijk te bereiken. Een praktische, integere en persoonlijke aanpak is wat bij ons past en wat zijn waarde heeft bewezen!

Onze kracht ligt in het doelgericht organiseren, begeleiden en afronden van (deel)projecten met oog voor de belangen van elke betrokkene. In nauwe samenwerking met elkaar kunnen er betere resultaten worden bereikt. We vinden het dan ook van cruciaal belang om mensen in woord en daad op één lijn te krijgen. Daarnaast zijn we in staat om de betrokkenen op harmonieuze en soepele wijze met elkaar te verbinden. Op die manier worden projecten beter te beheersen en prettiger werkbaar. Tegelijkertijd houden we nauwlettend de gestelde doelen, de beschikbare middelen en de te halen deadlines in het oog.

Kuipers Consultancy is PRINCE2® gecertificeerd.

Kuipers Consultancy. Projectmanagement op maat.