Home | Cases | Wie zijn wij | Contact
Schaduw.

Kuipers Consultancy
De koppeling tussen ICT, personeel en uw business.

Welkom op de website van Kuipers Consultancy, de onmisbare schakel tussen ICT en uw business. Kuipers Consultancy adviseert organisaties hoe zij automatisering – in de breedste zin van het woord – zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat hierbij de techniek niet de enige succesfactor is. Immers, de menselijke factor bepaalt grotendeels de efficiëntie van de toegepaste middelen!

Kuipers Consultancy. Dan werkt het wel.

Organiseren van ICT.
visie op uw processen.

De juiste inrichting van ICT bepaalt uw succes in het voldoen aan uw businessverwachtingen. Kuipers Consultancy analyseert problemen, adviseert praktische oplossingen en begeleidt de complete vertaalslag van ICT naar uw bedrijfsprocessen. Voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering zijn organisaties steeds meer afhankelijk van goed werkende informatiesystemen. Technisch, functioneel en applicatiebeheer wordt hierbij steeds belangrijker. Kuipers Consultancy kan deze drie beheergebieden goed bij elkaar brengen, zodat uw bedrijfsvoering ongestoord voortgang kan vinden.

Certificeringen

Binnen beheersorganisaties worden Business information Services Library (BiSL), Application Services Library (ASL) en Information Technology Infrastructure Library (ITIL) steeds meer gezien als dé toonaangevende standaarden voor het inrichten van goed beheer. Het spreekt voor zich dat Kuipers Consultancy gecertificeerd is voor deze standaarden.

Optimale resultaten

Om optimaal sturing te kunnen geven aan uw bedrijf of organisatie is kennis van de interne processen onmisbaar. ICT-middelen kunnen alleen optimaal worden ingezet als ze harmonieus aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Bovendien zijn organisaties constant aan veranderingen onderhevig. Dit vereist flexibiliteit in de processen. Wij zijn gespecialiseerd in het beschrijven, beoordelen en optimaliseren van processen, al dan niet in relatie met de inzet van geautomatiseerde systemen. Een optimaal resultaat is de doelstelling van Kuipers Consultancy. Voor het beschrijven en presenteren werkt Kuipers Consultancy met moderne procesbeschrijvingstools, zoals Protos en Visio.

Kuipers Consultancy, visie op uw processen.