Home | Cases | Wie zijn wij | Contact
Schaduw.

Kuipers Consultancy
De koppeling tussen ICT, personeel en uw business.

Welkom op de website van Kuipers Consultancy, de onmisbare schakel tussen ICT en uw business. Kuipers Consultancy adviseert organisaties hoe zij automatisering – in de breedste zin van het woord – zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat hierbij de techniek niet de enige succesfactor is. Immers, de menselijke factor bepaalt grotendeels de efficiëntie van de toegepaste middelen!

Kuipers Consultancy. Dan werkt het wel.

Mediation
Een conflict oplossen met alleen winnaars!

Projecten binnen de informatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn vaak complex, duren lang en vragen een aanzienlijke investering in mensen en middelen. Deze zaken maken dat er binnen ICT-projecten vaak sprake is meer of minder ernstige problemen. Soms vooroorzaakt door het niet goed specificeren van elkaars verwachtingen maar ook door organisatorische problemen. Denk hierbij aan een goede samenwerking van zowel interne als externe partijen maar ook aan sociale problemen.

Mediation is bij onderlinge conflicten een optimale manier om tot een oplossing te komen. Juridische procedures kosten veel tijd en geld en er is vaak sprake van een winnaar en een verliezer. Bij mediation daarentegen proberen we eraan te werken dat er alleen winnaars zijn!

Mediation is volgens het Handboek Mediation Editie 2003: “een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.”

Jan Kuipers is geregistreerd NMI mediator en is, ook binnen ict-conflicten, in staat om u samen met uw conflictpartner te begeleiden naar een goede oplossing van het conflict