Home | Cases | Wie zijn wij | Contact
Schaduw.

Kuipers Consultancy
De koppeling tussen ICT, personeel en uw business.

Welkom op de website van Kuipers Consultancy, de onmisbare schakel tussen ICT en uw business. Kuipers Consultancy adviseert organisaties hoe zij automatisering – in de breedste zin van het woord – zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat hierbij de techniek niet de enige succesfactor is. Immers, de menselijke factor bepaalt grotendeels de efficiëntie van de toegepaste middelen!

Kuipers Consultancy. Dan werkt het wel.

Cases.


Wilt u ICT ook voor u laten werken?
Jan Kuipers vertelt u graag wat Kuipers Consultancy voor u kan betekenen!

Naam

Emailadres

Gemeentebelastingen Drechtsteden.

Niet meer wisselen van werkplek

De medewerkers van de Gemeentelijke Belastingen Drechtsteden (GBD) hoeven sinds 19 oktober 2009 niet meer te wisselen van werkplek. Voorheen kon vanaf een werkplek maar één van de vijf gemeenten bediend worden. Daarom moesten  medewerkers bij de GBD regelmatig wisselen van werkplek. Dat is nu verleden tijd.

Sinds 1 juli 2008 hebben de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hun belastingafdelingen samengevoegd in Gemeentebelastingen Drechtsteden ofwel de GBD. De GBD is gevestigd in Sliedrecht.

Het samenvoegen van de lokale gemeentebelastingen tot één regionale belastingorganisatie was een immense klus. De voorbereidingen voor het samenvoegen van lokale belastingafdelingen zijn in 2006 gestart.

  • Vanaf 2007 werkten alle lokale belastingafdelingen met hetzelfde computerprogramma voor de belastingaanslagen. Iedere gemeente gebruikte het programma echter op een andere manier.
  • Sinds 1 juli 2008 zijn alle lokale afdelingen fysiek samengevoegd en gevestigd in Sliedrecht. Voor iedere gemeente werd weliswaar gewerkt met dezelfde programma’s, maar wel op een andere manier. Dit maakte het voor de medewerkers van de GBD niet makkelijker.
  • Daarom zijn vanaf 2008 de verschillende werkprocessen zoveel mogelijk op één lijn gebracht.
  • In december 2008 is de GBD aangesloten op de landelijke voorziening Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dit was nodig omdat de GBD als regionale organisatie niet meer direct gegevens (zoals naam, adres en woonplaats) uit de GBA mocht afnemen van de gemeenten (i.v.m. privacyregelgeving).  Daarom krijgt de GBD nu de gegevens via de landelijke voorziening GBA (dit is de optelsom van alle gemeentelijke GBA’s).
  • Vanaf eind 2008 zijn de computerprogramma’s die worden gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) gesynchroniseerd.
  • Na uitgebreide testfases zijn in oktober 2009 de gegevens uit de vijf varianten van de programma’s samengebracht in twee programma’s. Eén voor het verwerken van aanslagen en één voor het bepalen van de WOZ-waarde. Wisselen van werkplek hoeft niet meer, want alle vijf de gemeenten worden bediend vanaf één werkplek.