Home | Cases | Wie zijn wij | Contact
Schaduw.

Kuipers Consultancy
De koppeling tussen ICT, personeel en uw business.

Welkom op de website van Kuipers Consultancy, de onmisbare schakel tussen ICT en uw business. Kuipers Consultancy adviseert organisaties hoe zij automatisering – in de breedste zin van het woord – zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat hierbij de techniek niet de enige succesfactor is. Immers, de menselijke factor bepaalt grotendeels de efficiëntie van de toegepaste middelen!

Kuipers Consultancy. Dan werkt het wel.

Cases.


Wilt u ICT ook voor u laten werken?
Jan Kuipers vertelt u graag wat Kuipers Consultancy voor u kan betekenen!

Naam

Emailadres

Gemeente Emmen

T.b.v. de invoering van de basisregistratie adressen en personen (BAG) moest er een datadistributiesysteem worden geïmplementeerd, zodat de gegevens goed konden worden gedistribueerd. De gemeente Emmen koos hierbij voor de oplossing key2datadistributie van Centric. Kuipers Consultancy heeft ervoor gezorgd dat e.e.a. binnen de gestelde deadline is gerealiseerd. De huidige koppeling met een basisregistratiesysteem van een andere leverancier, die vooraf als mogelijk groot projectrisico werd betiteld,  is door Kuipers Consultancy goed opgelost. De gebruikers van beide datadistributiesystemen zijn dan ook tevreden over de gegevensuitwisseling tussen beide applicaties en kunnen werken met de juiste data!

Ook is er een goede beheersorganisatie door Kuipers Consultancy ingericht. Hierdoor is de kans op verstoringen in de toekomst een heel stuk kleiner geworden. Daarnaast zijn er voor de eindgebruikers opleidingen verzorgd en zijn de functioneel en applicatiebeheerder middels learning on the job gecoacht voor hun taak.