Home | Cases | Wie zijn wij | Contact
Schaduw.

Kuipers Consultancy
De koppeling tussen ICT, personeel en uw business.

Welkom op de website van Kuipers Consultancy, de onmisbare schakel tussen ICT en uw business. Kuipers Consultancy adviseert organisaties hoe zij automatisering – in de breedste zin van het woord – zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat hierbij de techniek niet de enige succesfactor is. Immers, de menselijke factor bepaalt grotendeels de efficiëntie van de toegepaste middelen!

Kuipers Consultancy. Dan werkt het wel.

Implementatieadviseur en projectleider.

Kuipers Consultancy vertaalt uw wensen ten aanzien van ICT-middelen helder en duidelijk naar praktisch gebruik binnen de organisatie. De interne processen in uw bedrijf verlopen daardoor vloeiender en worden beter werkbaar. Een besparing in tijd en geld is het logische gevolg, terwijl duurzaam resultaat een haalbare doelstelling wordt. U kunt ons inzetten als implementatieadviseur of projectleider. In deze rol kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie van de door uw organisatie aangeschafte ICT-toepassingen. Kortom, Kuipers Consultancy neemt u de zorg voor de koppeling van ICT en uw bedrijfsprocessen graag uit handen!

Functioneel beheer en applicatiebeheer in goede handen

Voor een ongestoorde bedrijfsvoering is gedegen functioneel beheer en applicatiebeheer onontbeerlijk. Kuipers Consultancy kan u het functioneel beheer en applicatiebeheer uit handen nemen. We kunnen u helpen uw beheersorganisatie in te richten. Ook kunnen we tijdelijk uw beheerderteam versterken of, ingeval van bijvoorbeeld ziekte, uw huidige beheerder vervangen. Bovendien is er de mogelijkheid dat wij u de beheerslast volledig uit handen nemen.

Kuipers Consultancy. Dan werkt het wèl.